Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone 29 marca 2022r. przez Główną Księgową p. Joannę Sobala oraz Dyrektora jednostki Dariusza Humaja. [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone 29 marca 2021r. przez Główną Księgową p. Joannę Sobala oraz Dyrektora jednostki Dariusza Humaja. [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone 30 marca 2020r. przez Główną Księgową p. Joannę Sobala oraz Dyrektora jednostki Dariusza Humaja. [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone 28 marca 2019r. przez Główną Księgową p. Joannę Sobala oraz Kierownika jednostki Dariusza Humaja. [...]

metryczka