CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (CKZiU) wchodzą:
  • Centrum Kształcenia Zawodowego,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12,
  • Szkoła Policealna nr 6.

   Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie rozszerza ofertę edukacyjną naszego miasta, a także umożliwia kształcenie zawodowe na różnych poziomach i w różnych formach kształcenia, stwarza zainteresowanym szansę podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Centrum prowadząc kształcenie ustawiczne- uczenia się przez całe życie i zintegrowanie edukacji dorosłych z systemem oświaty, daje im możliwość bezpłatnego podwyższenia kwalifikacji i szybkiego odnalezienia się na rynku pracy. Uczestnik kwalifikacyjnych kursów zawodowych może w krótkim czasie uzyskać określone umiejętności zawodowe i jednocześnie kształcić się w policealnej szkole dla dorosłych, co umożliwi mu uzyskanie tytułu technika.


Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) organizowanie  procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) zapewnienie kształcenia uczniom poprzez prowadzenie szkół dla młodzieży w systemie dziennym,
3) zapewnienie kształcenia słuchaczom poprzez prowadzenie szkół dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym,
4) prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla młodzieży i dorosłych,
5) prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
6) teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów i słuchaczy do wykonywania zawodu poprzez stworzenie  możliwości zdobywania wiedzy i  umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły  zawodowych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
7) organizowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców,
8) zapewnienie w miarę możliwości uczniom i słuchaczom opieki wychowawczej, pomocy pedagogicznej oraz materialnej.

Do pobrania: Program rozwoju CKZiU w Częstochowie na lata 2014 - 2019 (427kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Humaj - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czestochowie (1 września 2014)
Opublikował: Grzegorz Warych (23 października 2014, 15:18:20)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Warych (5 września 2019, 11:49:11)
Zmieniono: Aktualizacja informacji o Centrum.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2537