Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

L.p.Rejestry,ewidencje archiwaTyp/dostępPodstawa prawna
1.Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 i słuchaczy Szkoły Policealnej dla dorosłych nr 2 i Kwalifikacyjnych Kursów ZawodowychTyp: rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Sekretariat uczniowski i słuchacza
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2016.23 j.t.
2.Rejestr wydanych legitymacji szkolnychTyp: rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Sekretariat uczniowski i słuchacza
Rozporządzenie z dnia 14 marca 2005 r. Zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasady legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasady odpłatności za wykonywanie tych czynności.
3.Rejestr wydawanych indeksówTyp: rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Sekretariat uczniowski i słuchacza
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
4.Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkół: Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12Typ: ewidencja
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Sekretariat uczniowski i słuchacza
Rozporządzenie z dnia 14 marca 2005 r. Zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasady legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasady odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504
5.Arkusze ocen uczniówTyp: ewidencja
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Sekretariat uczniowski i słuchacza
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
6.Ewidencja druków ścisłego zarachowaniaTyp: ewidencja
Dostęp:
Sekretariat główny
art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j.);
7.Ewidencja pism wchodzących i wychodzącychTyp: ewidencja
Dostęp:
Sekretariat główny
Ochrona danych osobowych
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie § 39 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67); Instrukcja Kancelaryjna CKZiU
8.Rejestr zarządzeń dyrektoraTyp: rejestr
Dostęp:
Sekretariat główny
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
9.Rejestr nauczycieli ubiegających się o awans zawodowyTyp: rejestr
Dostęp: bez ograniczeń
Sekretariat główny
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) Karta Nauczyciela. Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r.( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 ) Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
10.Rejestr Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychTyp: rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Sekretariat główny
USTAWA z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U.2016.800 j.t.
11.Rejestr uchwał Rady PedagogicznejTyp: rejestr
Dostęp: bez ograniczeń
Sekretariat główny
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
12.Rejestr skarg i wnioskówTyp: rejestr
Dostęp: ochrona danych osobowych
Sekretariat główny
Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
13.Dzienniki lekcyjneTyp: Rejestr.
Dostęp: dzienniki z bieżącego roku udostępniane są w pokoju nauczycielskim lub sekretariacie uczniowskim za pośrednictwem wychowawców klas dla osób posiadających interes prawny
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
14.Księga protokołów posiedzeń Rady PedagogicznejTyp: Archiwum.
Dostęp: ochrona danych osobowych w sekretariacie głównym - za pośrednictwem dyrekcji placówki
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
15.Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowychTyp: rejestr
Dostęp: bez ograniczeń
Kadry
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) Karta Nauczyciela. Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r.( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 ) Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
16.Rejestr wypadków przy pracyTyp: rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Inspektor ds bhp
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
17.Rejestr wypadków uczniaTyp: rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny
Inspektor ds bhp
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
18.Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychTyp: rejestr
Dostęp: bez ograniczeń
Księgowość
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity DZ.U.2016 poz. 1047 zz późniejszymi zmianami).
19.Archiwum Centrum Kształcenia PraktycznegoTyp: archiwum zakładowe
Dostęp: dla osób w zależności od charakteru spraw może być: od wykazania interesu prawnego,
bądź o zachowaniu Ustawy o ochronie danych osobowych, lub bez ograniczeń
Księgowość
Dz.U.z 1996r Nr. 62 poz.286, Dz.U.z 2002r. Nr 101 poz.926 ,Nr.167 poz. 1375 , Nr 214 poz.1812
z późniejszymi zmianami.
20.Archiwum Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTyp: archiwum zakładowe
Dostęp: dla osób w zależności od charakteru spraw może być: od wykazania interesu prawnego,
bądź o zachowaniu Ustawy o ochronie danych osobowych, lub bez ograniczeń
Dz.U.z 1996r Nr. 62 poz.286, Dz.U.z 2002r. Nr 101 poz.926 ,Nr.167 poz. 1375 , Nr 214 poz.1812
z późniejszymi zmianami.


Wytworzył: Dariusz Humaj - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czestochowie (29 listopada 2012)
Opublikował: Grzegorz Warych (25 listopada 2016, 09:31:47)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Warych (27 kwietnia 2017, 12:50:38)
Zmieniono: Korekta wpisu. poz.7.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 649

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij