Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora CKZiU wydawane w roku 2022 - aktualizowane.

Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie wydane w roku 2021 - do pobrania w postaci pliku tekstowego w formacie PDF:(w sprawie przejścia szkoły na nauczanie zdalne od 27 stycznia 2022 r. do 27 2022 [...]

Zarządzenia Dyrektora CKZiU wydane w roku 2021 - zestawienie.

Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie wydane w roku 2021 - do pobrania w postaci pliku tekstowego w formacie PDF: [...]

Zarządzenia Dyrektora CKZiU wydane w roku 2020 - zestawienie.

Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie wydane w roku 2020 - do pobrania w postaci pliku tekstowego - format PDF:(w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w [...]

Zarządzenie nr 7/2019

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 17.06.2019 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu poprawkowegow roku szkolnym 2018/2019Pełna treść dokumentu do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 14.06.2019 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych celem przeprowadzeniaegzaminów klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019Pełna treść dokumentu do [...]

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5 z dnia 5.03.2019 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Kwalifikacyjne kursy zawodowe.Pełna treść dokumentu do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 4 z dnia 5.03.2019 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Szkoły Policealnej nr 2Pełna treść dokumentu do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 3 z dnia 5.03.2019 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12Pełna treść dokumentu do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 14.01.2019 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w CzęstochowieZmieniające zarządzenie 31/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności oraz likwidacji [...]

Zarządzenie nr 1/2019

Zarządzenie nr 01/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w sprawie zmian do polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem dyrektora CKZiU nr 10/2014 dnia 01.09.2014Pełna treść [...]

Zarządzenie nr 25/2018

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 05.11.2018r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie wprowadzenia procedury wydawania i prowadzenia indeksów słuchaczy Szkoły Policealnej nr 2 w Częstochowie.Pełna treść [...]

Zarządzenie nr 24/2018

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 31 października 2018 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie: zmian do polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem dyrektora CKZiU nr 10/2014 dnia 01.09.2014Pełna [...]

Zarządzenie nr 23/2018

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 19.10.2018r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie wprowadzenia zasad organizacji krajoznawstwa i turystyki.Zarządzenie nr 23/2018Pełna treść dokumentu do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 22/2018

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 01 września 2018 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.Pełna treść dokumentu do [...]

Zarządzenie nr 21/2018

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 01 września 2018 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiew sprawie zmian do polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem dyrektora CKZiU nr 10/2014 dnia 01.09.2014Pełna treść [...]

Zarządzenie nr 20/2018

Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 01.09.2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli Pełna treść dokumentu do pobrania:  [...]

Zarządzenie nr 19/2018

Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 03.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowychdla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 Pełna [...]

Zarządzenie nr 18/2018

Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 02.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awansna stopień nauczyciela kontraktowegoPełna [...]

Zarządzenie nr 17/2018

Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 02.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awansna stopień nauczyciela kontraktowegoPełna [...]

Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 02.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awansna stopień nauczyciela kontraktowegoPełna [...]

Zarządzenie nr 15/2018

Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 02.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awansna stopień nauczyciela kontraktowegoPełna [...]

Zarządzenie nr 14/2018

Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 02.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awansna stopień nauczyciela kontraktowegoPełna [...]

Zarządzenie nr 13/2018

Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 29.05.2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania ryzyka w związku z ochronądanych osobowychPełna treść dokumentu do [...]

Zarządzenie nr 12/2018

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 29.05.2018 r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu do spraw ochrony danychosobowychPełna treść dokumentu do pobrania:  [...]

Zarządzenie nr 11/2018

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony DanychPełna treść dokumentu do pobrania:  [...]

Zarządzenie nr 10 / 2018

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowiez dnia 08.05.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w [...]

Zarządzenie nr 9 / 2018

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegoz dnia 01.03.2018 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracyw związku z naborem na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe [...]

Zarządzenie nr 8 / 2018

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegoz dnia 01.03.2018 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracyw związku z naborem słuchaczy do Policealnej Szkoły [...]

Zarządzenie nr 7 / 2018

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegoz dnia 01.03.2018 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracyw związku z naborem uczniów do Branżowej Szkoły I [...]

Zarządzenie nr 6 / 2018

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 01.03.2018 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,   w sprawie podania do publicznej wiadomości zasad i terminów rekrutacjina Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2018/2019Pełna [...]

Zarządzenie nr 5 / 2018

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 01.03.2018 r.Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,   w sprawie podania do publicznej wiadomości zasad i terminów rekrutacjido Policealnej Szkoły dla Dorosłych nr 2 na rok szkolny [...]

Zarządzenie nr 4 / 2018

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z dnia 01.03.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów i zasad postępowaniarekrutacyjnego do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12Pełna treść [...]

Zarządzenie nr 3 / 2018

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z dnia 01.03.2018 r. w sprawie: zmian do polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem dyrektora CKZiU nr 10/2014 dnia 01.09.2014Pełna treść dokumentu do [...]

Zarządzenie nr 2 / 2018

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z dnia 01.02.2018 r. W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiskoreferent ds. administracji. Pełna treść dokumentu do [...]

Zarządzenie nr 1 / 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne Branżowej Szkoły I Stopnia nr [...]

metryczka