Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 352) ponowne udostępnienie informacji przez podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2153 ze zmianami) dotyczy wyłącznie informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Humaj - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (16 czerwca 2016)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (16 czerwca 2016, 09:19:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1794