Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenia i przetargi

Informacja o zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego lipiec 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy/ kierownicy jednostek.Dot: Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 Instrukcji Sposobu i Trybu [...]

Informacja o zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego styczeń 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy / kierownicy jednostekDot: Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 Instrukcji Sposobu i Trybu [...]

Informacja o zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego grudzień 2019

Szanowni PaństwoDyrektorzy/ kierownicy jednostekDot: Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania [...]

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCE W LATACH SZKOLNYCH OD 2017/18 DO 2020/2021

Poniżej znajdują się wykazy podręczników dla Branzowej szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 przy CKZiU w Częstochowie do pobrania w formacie PDF: [...]

Informacja o zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego 2019.

Szanowni PaństwoDyrektorzy/ kierownicy jednostekDot: Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomegoCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania [...]

Informacja o stosowaniu środków poprawy efektywności energetycznej.

Informuję, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) [...]

Informacja o zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego.

Szanowni PaństwoDyrektorzy/ kierownicy jednostekDot: Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomegoCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania [...]

Wykaz zużytego majątku ruchomego.

Poniżej do pobrania wykaz zużytego majątku ruchomego w formacie pdf: [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyZAKOŃCZONO Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; ul. Przechodnia [...]

Wykazy podręczników dla ZSZ nr 12.

Do pobrania wykazy podręczników dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 przy CKZiU w Czestochowie: [...]

Wykaz KKZ.

Większość informacji dotyczących kształcenia dorosłych (KKZ i SP nr 2) znaleźć można na stronie domowej CKZiU:  [...]

metryczka