Regulaminy

Regulaminy

ZASADY ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI

Zestawienie dokumentacji dotyczącej wycieczek szkolnych do pobrania: [...]

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 na rok szkolny 2019/2020

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15 na rok szkolny 2019/2020 W roku szkolnym 2019/2020 w Branżowej Szkole [...]

Regulamin rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) na rok 2019/2020.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) na rok 2019/2020: [...]

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 na rok 2019/2020

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 na rok 2019/2020: [...]

Zestaw szkolnych programów nauczania na rok 2018/19.

Zestaw szkolnych  programów programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2018/19 do pobrania w postaci załącznika: [...]

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 na rok 2018/2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 na rok 2018/2019: [...]

Regulamin rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) na rok 2018/2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) na rok 2018/2019: [...]

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 na rok szkolny 2018/2019

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15 na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: 1. Na podstawie ustawy z dnia 7 [...]

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

Pełna treść dokumentu do pobrania poniżej w postaci załaczonego pliku: [...]

Kalendarium pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie - na rok szkolny 2017/2018.

Kalendarium pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok szkolny 2017 - 2018 do pobrania w postaci załączników:Dla CKZiU kalendarium ogólne: [...]

Zestaw szkolnych programów nauczania na rok 2017/18.

Zestawy szkolnych  programów programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2017/18 do pobrania w postaci załączników: [...]

Zestaw szkolnych programów nauczania obowiązujących na rok szkolny 2016/17.

Zestaw szkolnych  programów programów nauczania obowiązujących na rok szkolny 2016/17 do pobrania w postaci załącznika:Załącznik: [...]

Kalendarium pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie - na rok szkolny 2016/2017.

Kalendarium pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok szkolny 2016 - 2017 do pobrania w postaci załącznika:Załącznik: [...]

Regulamin rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) na rok 2016/2017

Regulamin rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) na rok 2016/2017 do pobrania w postaci załącznika:Załącznik: [...]

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 na rok 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 na rok 2016/2017 do pobrania w postaci załącznika:Załącznik: [...]

Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 na rok 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 na rok 2016/2017 do pobrania w postaci załącznika:Załącznik: [...]

Kalendarium pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie - na rok szkolny 2015/2016.

Kalendarium pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok szkolny 2015 - 2016 do pobrania w postaci załącznika:Załącznik: [...]

Zestaw szkolnych programów nauczania obowiązujących na rok szkolny 2015/16.

Zestaw szkolnych  programów programów nauczania obowiązujących na rok szkolny 2015/16 do pobrania w postaci załącznika:Załącznik: [...]

Regulamin pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Regulamin pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie do pobrania poniżej w postaci załącznika w formacie pdf: Załącznik: [...]

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie do pobrania w postaci załącznika:Załącznik do pobrania: [...]

metryczka