Statut

Statut

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

Statut Branżowej Szkoły Ii Stopnia nr 1 w Częstochowie, obowiązujący od 01.O9.2020 r.- do pobrania w postaci załącznika:Pobierz aktualny dokument: [...]

Statut Szkoły Policealnej nr 6 w Częstochowie.

Statut Szkoły Policealnej Nr 6 w Częstochowie, obowiązuje od 01.09.2019r. - do pobrania w postaci załącznika:Pobierz: [...]

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Częstochowie

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, obowiązuje od 04.04.2022 r. do pobrania w postaci załącznika w formacie cyfrowym (tekstowy pdf):Pobierz aktualny dokument:   [...]

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 12 W CZĘSTOCHOWIE

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 w Częstochowie, obowiązujący od 01.12.2017r. (aktualizacja na wrzesień 2022r.)- do pobrania w postaci załącznika - plik tekstowy pdf:Pobierz aktualny dokument: [...]

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, obowiązuje od 01.09.2014 r. (z aktualizacją na wrzesień 2022) - do pobrania w postaci załącznika.Pobierz aktualny dokument: [...]

metryczka