Kontrole przeprowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.Kontrole w roku 2022:
Lp. Oznaczenie organu przeprowadzajacego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja egzaminu praktycznego 24.01.2022 r.
brak
zaleceń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego praktycznej nauki zawodu 10.03.2022 r. wg
protokołu
3. Urząd Miasta Częstochowy Kontrola stacji kontroli pojazdów 24.05.2022 r. wg
protokołu
4. Kuratorium Oświaty w Katowicach Obserwacja pisemnego egzaminu zawodowego 02.06.2022 r. Arkusz obserwacji
5. Kuratorium Oświaty w Katowicach Prawidłowość pracy dyrektora szkoły 11.10.2022 r. wg
protokołu
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Kontrola oceny warunków do praktycznej nauki zawodu 17.10.2022 r. wg
protokołu
7. next next next next

Kontrole w roku 2021:
Lp. Oznaczenie organu przeprowadzajacego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja przebiegu pisemnego egzaminu zawodowego 12.01.2021 brak uwag
2. Urząd Miasta Częstochowy Kontrola SKP 25.05.2021 r. wg protokołu
3. PSSE Częstochowa Wizytacja ARS czyli jak dbać o miłość 26.05.2021 r. wg protokołu
4. next next next next

Kontrole w roku 2020:
Lp.
Oznaczenie organu przeprowadzajacego kontrolę
Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w BS I stopnia 1.07.2020
brak zaleceń
2. Urząd Miasta Częstochowy Wydział Spraw Obywatelskich Bieżąca kontrola SKP 24.07.2020 brak uwag
3.
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach Według upoważnienia 28.08.2020
brak uwag
4. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja przebiegu awansu zawodowego (on-line) 17.11.2020 brak uwag

Kontrole w roku 2019:
Lp. Oznaczenie organu przeprowadzajacego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja egzaminu zawodowego 14.01.2019 brak zaleceń
2. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja egzaminu zawodowego 21.01.2019 wg arkusza obserwacji
3. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu 05.02.2019 wg protokołu
4. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola warunków higieny pracy przy ul. Przechodniej 30.05.2019 brak zaleceń
5. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji B7- wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 24.06.2019 Wg arkusza obserwacji
6. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie B9 – wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 26.06.2019 Wg arkusza obserwacji
7. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 27.06.2019 Wg arkusza obserwacji
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 04.10.2019 – 16.10.2019 Wg protokołu kontroli
9. Urząd Miasta Częstochowy Wydział Spraw Obywatelskich Bieżąca kontrola stacji diagnostycznej 29.10.2019r. Wg protokołu
10. Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
Ewaluacja problemowa – uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej w Branżowej Szkole I Stopnia nr 12 18.11.2019r-19.11.2019r. Zgodnie
z raportem
11. Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura
w Częstochowie
Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją szkolnictwa branżowego 13.12.2019r. Brak zaleceń
12. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Prezentacja wyników i wniosków z ewaluacji zewnętrznej 13.12.2019r. Zgodnie
z raportemKontrole w roku 2018:
Lp. Oznaczenie organu przeprowadzajacego
kontrolę
Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Śląski Kurator Oświaty Obserwacja egzaminu zawodowego 26.01.2018 brak zaleceń
2. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu 22.03.2018 brak
zaleceń
3. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Monitorowanie przez Dyrektora szkoły realizacji podstawy programów kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających (722 307) – kwalifikacja MG.19 użytkowanie obrabiarek skrawających 18.06.2018 brak zaleceń
4. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego – część praktyczna 02.07.2018
brak zaleceń
5. Urząd Miasta Częstochowy Bieżąca kontrola stacji 06.07.2018 brak zaleceń
6. Urząd Miasta Częstochowy Sprawdzenie prawidłowości realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych SIO stan na 30.09.2018r. 20.12.2018r. brak zaleceńKontrole w roku 2017:
Lp. Oznaczenie organu przeprowadzajacego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1. Urząd Miasta Częstochowy
Kontrola Bieżąca Stacji Kontroli Pojazdów 04.04.2017 brak zaleceńKontrole w roku 2016:
Lp. Oznaczenie organu przeprowadzajacego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja egzaminu zawodowego M.44 22.01.2016 brak zaleceń
2. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja egzaminu zawodowego B.16 29.01.2016 brak zaleceń
3. Urząd Miasta Częstochowy Kontrola Bieżąca Stacji Kontroli Pojazdów 12.05.2016 brak zaleceń
4. Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie Obserwacja egzaminu zawodowego E.6. 10.06.2016 brak zaleceń


Poniżej do pobrania plik z wcześniejszym zestawieniem kontroli przeprowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, od roku 2010 do 2015 - w postaci załącznika - pliku w formacie pdf:

Kontrole wcześniejsze:
Kontrole przeprowadzone w CKZiU w Częstochowie w latach 2010 - 2015. (136kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Humaj - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czestochowie (6 maja 2015)
Opublikował: Grzegorz Warych (13 maja 2015, 11:18:46)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Warych (25 października 2022, 21:55:46)
Zmieniono: Dodanie kolejnych kontroli.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1983